Pierwszak też pracuje twórczo.

W dniu 20.11. uczniowie klasy Ib wykonywali kukiełki. Następnie każdy uczeń musiał wcielić się w postać którą wykonał i zaimprowizować grę aktorską. Zajęcia nie tylko rozwijały myślenie twórcze, czynne słownictwo dziecka ale były też dobrą zabawą. A tak przy okazji dzieci poznały nową literę ( Łł) która znajduje się w śródgłosie wyrazu KUKIEŁKA.

Wych. Barbara Fobka