DZIEŃ CZYSTEGO POWIETRZA

Klasy patronackie doskonale wiedzą, że 14 listopada to dzień czystego powietrza! Promujmy czyste powietrze!

„Patrz daleko i patrz blisko,
Szanuj swoje środowisko,
To jest przecież oczywiste,
Powietrze musi być czyste.
Słuchajcie starsi i dzieci,
Trzeba segregować śmieci,
Kiedy czysta jest przyroda,
Dla nas zdrowie i wygoda.
Każdy człowiek wam to powie,
Czyste powietrze to samo zdrowie,
Składaj śmieci do kontenera,
Będzie czysta atmosfera.”


Zadbajmy o naszą atmosferę!
Uczniowie klasy III a i IV c