Pasowanie na ucznia

W dniu 12 października 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia szkoły podstawowej. Część artystyczną przygotowali wychowawcy klas I. Pierwszoklasiści z wielkim zaangażowaniem i dużym entuzjazmem recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Po programie artystycznym dyrektor szkoły uroczyście pasowała uczniów, którzy ślubowali „(…) być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.(…)”. W tym uroczystym dniu pierwszoklasiści oficjalnie zostali przyjęci do społeczności Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu.

Paulina Rychlik