GMINNY KONKURS PLASTYCZNY
"Zamek za czasów Kazimierza Wielkiego w Wieleniu"

Dnia 30 maja 2018 roku odbył się w naszej szkole Gminny Konkurs Plastyczny „Zamek za czasów Kazimierza Wielkiego w Wieleniu” dla uczniów klas IV – VII szkół podstawowych. Młodzi artyści wzięli udział w spotkaniu konkursowym, na którym zaprezentowali swoje plastyczne umiejętności w technice rysunek węglem. Inspiracją do pracy była prezentacja pt. „Zamki za czasów panowania Kazimierza Wielkiego”, w której przybliżono uczniom wiedzę na temat charakterystycznych cech architektury kazimierzowskich budowli obronnych. Następnie uczestnicy konkursu stanęli w szranki realizując zadanie plastyczne, jakim było zobrazowanie wizji zamku, jaki mógłby powstać w Wieleniu za czasów panowania króla Kazimierza Wielkiego. Uczniowie wykonywali rysunek węglem. Powstały wspaniałe prace. Komisja konkursowa pod przewodnictwem pani Martyny Drab - artysty plastyka wyłoniła laureatów konkursu i przyznała wyróżnienia. Laureaci i pozostali uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Prace młodych artystów będą zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

WYNIKI KONKURSU

Komisja konkursowa w składzie: Martyna Drab, Elżbieta Snella, Danuta Busse przyznała następujące nagrody i wyróżnienia.

LAUREACI KONKURSU – trzy równorzędne nagrody:
Amelia Haupa – SP nr 1 w Wieleniu
Amelia Jabłońska – SP nr 1 w Wieleniu
Szymon Malisz - SP nr 2 w Wieleniu

WYRÓŻNIENIA:
Gabriela Grabowa - SP w Dzierżążnie Wielkim
Maja Trembicka - SP w Dzierżążnie Wielkim
Martyna Nawrot – SP w Rosku
Sara Borowska – SP w Gulczu
Daria Matuszczak - SP w Gulczu
Klaudia Nowak – SP w Miałach
Jowita Zięba – SP nr 2 w Wieleniu

Organizatorzy konkursu dziękują wszystkim uczestnikom i ich opiekunom za udział. Gratulujemy wszystkim artystom wysokich umiejętności plastycznych i życzymy wielu sukcesów.

Danuta Busse
Elżbieta Snella
Elżbieta Tecław