Lekcja patriotyzmu w grze o milion.

Tuż przed weekendem majowym uczniowie klas IV – VII uczestniczyli w otwartych lekcjach multimedialnych. Zajęcia miały na celu przypomnienie młodym Polakom brzemiennych dla Polski chwil , związanych z Konstytucją 3 Maja. Podsumowaniem zdobytej wiedzy była rywalizacja między klasowa w grze o milion braw dla zwycięzców. Podczas lekcji wykorzystano tablicę multimedialną w ramach projekt „Aktywna tablica”. Zajęcia przeprowadziła M. Mikołajczak wraz z uczniami klasy VI b.

M. Mikołajczak