"Kazimierz, z królów największy..."

Król Kazimierz Wielki wybrany został przed laty przez społeczność szkolną Szkoły Podstawowej w Wieleniu na Patrona. Stało się to w roku 2008, czyli w setną rocznicę powstania budynku szkoły. O wyborze króla Kazimierza zadecydowały nie tylko jego zasługi dla Polski ale również dla samego Wielenia.

W dziesiątą rocznicę tamtej uroczystości, jak co roku, społeczność szkolna Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu, uczciła postać swojego Patrona akademią poświęconą Kazimierzowi Wielkiemu.

Uroczysty apel rozpoczęła przywitaniem obecnych Dyrektor Szkoły Pani Regina Dolna, która w swoim wystąpieniu pokrótce przypomniała zasługi Patrona Szkoły oraz wskazała wartości, którymi kierował się w swoim życiu, takie jak dbanie o dobro państwa, sprawiedliwe postępowanie, tolerancja, otwartość na innych. Wartości te stanowią podstawy działalności wychowawczej szkoły i są przekazywane uczniom dla dobra naszej Małej i Dużej Ojczyzny.

Uroczystość zaszczycili obecnością Burmistrz Wielenia, Pani Elżbieta Rybarczyk, Sekretarz Gminy Pani Krystyna Heppner, Dyrektor Samorządowej Administracji Oświatowej w Wieleniu oraz przedstawiciele Rady Rodziców. Pani Burmistrz podziękowała całej społeczności szkolnej za aktywny udział w wielu przedsięwzięciach kierowanych do środowiska lokalnego oraz zaprosiła do uczestnictwa w kolejnych inicjatywach.

Na koniec części oficjalnej nastąpiło uhonorowanie uczestników konkursu poświęconego Patronowi Szkoły.

Tegoroczne świętowanie uświetnione zostało przedstawieniem pod tytułem Kazimierz, z królów największy… przygotowanym i zaprezentowanym przez uczniów klas III b i III c, wspieranych przez kilku młodszych i starszych kolegów. Wspaniała scenografia przygotowana przez panie Elżbietę Tecław, Marię Banasiak, Paulinę Rychlik, Annę Błoch, Agatę Ryżek i Monikę Piątek umożliwiła widzom przeniesienie się do zamku królewskiego oraz do chaty wiejskiej, w których rozgrywały się sceny przedstawienia. Dla zaznaczenia związków króla Kazimierza z Wieleniem i ze szkołą jednym z elementów scenografii był odwzorowany wizerunek budynku szkolnego. Ogrom pracy włożony w zaprojektowanie i przygotowanie elementów scenografii zachwycił obserwatorów. Jednak najwspanialsza scenografia niewiele znaczy, jeśli nie zostanie wypełniona przez grę lub występy aktorów. Uczniowie wspomnianych klas znakomicie wypełnili pomieszczenia sal zamkowych oraz chaty wiejskiej. Różnorodne stroje dworzan, dam dworu, mieszkańców chaty oraz pary królewskiej, swoją niezwykłością przykuwały wzrok widzów. Gra małych aktorów oraz treści, które przedstawiali zainteresowała obecnych do tego stopnia, że zaskoczeni byli tym, że już się skończyła. W czasie kilkudziesięciominutowego przedstawienia, którego autorkami były wymienione już panie, Paulina Rychlik, Maria Banasiak i Anna Błoch, uczniowie przypomnieli najważniejsze dokonania króla Kazimierza Wielkiego oraz te cechy jego osobowości, które zadecydowały o uhonorowaniu go przydomkiem Wielki. Całość świetnie uzupełniły tańce dworskie w wykonaniu dam dworu.

Po zakończeniu przedstawienia, zarówno aktorzy, jak i jego autorzy nagrodzeni zostali gromkimi brawami.

Serdeczne podziękowani należą się również rodzicom, którzy włączyli się w przygotowanie uroczystości poprzez zakup lub wykonanie strojów do przedstawienia. Nie wypada zapomnieć o udziale sponsorów w przygotowaniu uroczystości, wśród których wymienić należy Radę Rodziców Szkoły, Państwa Agnieszkę i Huberta Banasiaków, Panią Agnieszkę Ulrych oraz Pana Sławomira Izydora. Dziękujemy!

Eugeniusz Forma