Światowy Dzień Wody

W dniu 22.03.2018r. uczniowie Klasy IV b i IV c Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu wraz z opiekunami (Joanną Orzechowską, Ireną Piotrowską, Maciejem Sosnowskim) wyruszyli na poszukiwanie źródeł wody. Wędrówka prowadziła od źródliska przez stawy „Cebula” do leśnictwa Zwierzyniec. Pogoda wiosną momentami przypominała zimę i zaskoczyła uczestników wyprawy. Uczniowie dzielnie maszerowali przez las. Po długim i wyczerpującym spacerze wszyscy dotarli do miejsca wyznaczonego przez leśniczego na upragnione ognisko. Mogli trochę się ogrzać i nabrać siły na dalszą wędrówkę. Po zregenerowaniu się chłopcy i dziewczęta pomaszerowali dzielnie w stronę autokaru, aby szczęśliwie wrócić do szkoły.

Hasłem przewodnim Światowego Dnia Wody w tym roku było „Natura dla wody”. Obchody koncentrowały się na poszukiwaniu naturalnych rozwiązań dla współczesnych problemów związanych z niedoborem wody na świecie. Degradacja środowiska i zmiany klimatyczne to dwie najważniejsze przyczyny występujących na całym świecie problemów z dostępem do wody. Zanieczyszczenie rzek, jezior i gleby zwiększają ryzyko suszy i powodzi w różnych regionach świata. Efektem zaniedbania ekosystemów jest utrudnienie w zapewnieniu każdemu czystej wody, potrzebnej do przetrwania i rozwoju. Zalesianie terenów, przywracanie naturalnych połączeń rzek z obszarami zalewowymi oraz odbudowa terenów podmokłych może przyczynić się do przywrócenia równowagi w gospodarowaniu zasobami wodnymi świata, a w konsekwencji – poprawy jakości życia i zdrowia ludzi. (cyt, Główny Inspektorat Sanitarny).

Joanna Orzechowska