PAN "ZŁOTA RĄCZKA"

20 marca odbyło się kolejne spotkanie w ramach doradztwa zawodowego. Tym razem uczniowie pozostali w szkole i poznali pracę naszego pracownika - konserwatora. Dowiedzieli się, że funkcja ta obejmuje nie tylko drobne naprawy, ale również szereg robót i konserwacji związanych z techniczną obsługą obiektów.

M. Ptak