ZAJĘCIA Z DORADZTWA ZAWODOWEGO

W ramach reformy edukacji wprowadzono w szkole podstawowej DORADZTWO ZAWODOWE dla klas siódmych i ósmych. W naszej szkole realizację godzin z zakresu doradztwa zawodowego rozpoczęliśmy w II półroczu. Zajęcia, na które uczęszczają uczniowie klas siódmych, mają charakter warsztatowy. Lekcje rozwijają zarówno kreatywność jak i motywują siódmoklasistów do rozpoczęcia planowania drogi kariery zawodowej. Poznanie słabych i mocnych stron, sprecyzowanie zainteresowań i pasji oraz umiejętności i kompetencji ma wpłynąć na świadomy wybór zawodu. A zbadanie rynku lokalnego, jego potrzeb i możliwości, powinno pomóc dokonać trafnego wyboru dalszej edukacji.

M.Ptak