Wystawa "Nasze zainteresowania i pasje" po raz piąty !!!

W dniu 30 stycznia b.r. w naszej szkole miała miejsce wystawa pt. ,,Nasze zainteresowania i pasje". Celem wystawy było pokazanie zbiorów gromadzonych przez uczniów oraz zaprezentowanie zdolności artystycznych i manualnych swoim kolegom i koleżankom ze szkoły, przedszkolakom, młodzieży z Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz rodzicom i przyjaciołom szkoły. W przedsięwzięcie zaangażowało się 61 uczniów kl. III- VI. Poprzez wystawę uczniowie i organizatorzy chcieli zwrócić uwagę na to, że warto mieć zainteresowania i pasję. Organizatorami i opiekunami wystawy były Magdalena Mikołajczak, Paulina Rychlik, Kinga Federowska i Anna Błoch.

Magdalena Mikołajczak