Lepiej opłaca się współpraca !!!

Uczniowie klasy I a podczas styczniowych zajęć pedagogicznych inaczej niż zwykle spędzili lekcję. Najpierw w parach próbowali podołać ciężkim próbom. Ich zadaniem było wykonywanie instrukcji dawanych przez pedagoga, tak aby ze sobą współpracować. Gazeta była wyznacznikiem dobrego, rzetelnego współdziałania uczniów. Zmagania wywoływały ogromne emocje. Wszyscy uczniowie uśmiechnięci i zadowoleni, już w swoich ławkach, wysłuchali historii bobrów „Woda, rzeczki oraz sprzeczki”. Ta historia, opowiada o zwierzętach, które nie potrafiły współpracować ze sobą, a kłótnia obróciła ich ciężką pracę w wielką katastrofę. Oto przykład jak nie należy się zachowywać. Po przeanalizowaniu lekcji i wyciągnięciu wniosków - „Lepiej opłaca się współpraca klasa” – klasa I a przystąpiła do rysowania pracy plastycznej.

Joanna Orzechowska