Zajęcia integracyjne w klasie I b

W styczniu uczniowie klasy I b uczestniczyli w zajęciach pedagogicznych. Podczas spotkania z pedagogiem, na zajęciach integracyjnych, uczniowie przełamywali bariery w komunikowaniu się, uczyli się szanowania indywidualności innych, wzajemnej akceptacji oraz pracy w zespole. Zajęcia integracyjne dają poczucie wspólnoty, stwarzają klimat zaufania i bezpieczeństwa, pobudzają aktywność uczestników. Wspólne wypracowywanie oraz przestrzeganie zasad, takich jak: nie oceniamy, nie dajemy dobrych rad, mówimy wprost, otwarcie wyrażamy swoje uczucia, przekazujemy informacje zwrotne, nikogo do niczego nie zmuszamy, zwiększają szansę powstania konstruktywnych relacji między rówieśnikami.

Joanna Orzechowska