Zaczarowany świat baśni H. Ch. Andersena.

"Do nauczania i uczenia się te trzy środki pomocnicze są nieodzowne: po pierwsze – książki, po drugie – książki, po trzecie – książki, bez nich nic nie pomogą nasze wysiłki." Ogromna rola przypada w tym względzie konkursom czytelniczym. Przede wszystkim rozwijają zainteresowania czytelnicze oraz pobudzają aktywność twórczą uczniów. Jak co roku uczniowie klas IV chętnie przystąpili do konkursu: Zaczarowany świat baśni H. Ch. Andersena.

bibliotekarz Karolina Bońka-Brzezińska