Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę – Z pokarmem do paśnika.

Uczniowie klas pierwszych i drugich w ramach szkolnej akcji Pomagamy zwierzętom, udali się do paśnika w Leśnictwie Wizany i przekazali zebraną karmę dla zwierząt . Przy paśniku odbyła się pogadanka o zimowym dokarmianiu zwierząt leśnych.

M. Mikołajczak