W ramach tematyki zajęć o straży pożarnej uczniowie z klasy III b, III c odwiedzili Ochotniczą Straż Pożarną w Wieleniu . Pan Dominik Dembski opowiedział dzieciom o swojej pracy. Pokazał sprzęt używany do ratowania ludzi w wypadkach samochodowych oraz z sprzęt do gaszenia pożarów. Każde chętne dziecko mogło przymierzyć hełm i umundurowanie strażackie i obejrzeć od środka wóz strażacki. Ta wizyta pozwoliła utrwalić wiedzę , którą dzieci zdobyły na zajęciach edukacyjnych .Po wizycie w straży dzieci przyznały zgodnie, że ten zawód bardzo się im podoba. Kto wie może któryś z nich zostanie strażakiem?
Paulina Rychlik