W dniu 17 listopada w szkole odbyły się eliminacje do gminnego konkursu recytatorskiego pt. „ Wiersze Doroty Gellner”. Swoje umiejętności recytatorskie zaprezentowało osiemnaścioro artystów z klas IV-VI.

Na szczeblu gminnym konkursu „Wiersze Doroty Gellner” szkołę reprezentować będą:

Jakub Chudy – I miejsce
Oliwia Janecka – II miejsce
Zuzanna Ptak – II miejsce
Kornelia Siekierska – III miejsce

Nagrodę specjalną otrzymał Dawid Wojewoda z klasy IVd, pozostali uczniowie otrzymali wyróżnienia.

Ponadto wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni kolorowymi upominkami.

Magdalena Ryżek
Aneta Rutkowska-Forma