Tak słyszę!!!

W dniu 25.10.2017r. uczniowie klas VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu wzięli udział w regionalnym programie zdrowotnym – „Badanie przesiewowe słuchu u młodzieży klas szóstych szkoły podstawowej – Hej słyszysz???”. Program zdrowotny jest prowadzony w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem programu było zwiększenie wczesnego wykrywania oraz prewencji czuciowo – nerwowych ubytków słuchu wśród młodzieży klas szóstych szkół podstawowych Wielkopolski, poprzez przeprowadzenie badań przesiewowych i działań informacyjno – edukacyjnych.

Uczniowie odpowiadali na pytania do ankiety, która obejmowała dane socjalne, nawyki, preferowane rozrywki oraz wywiad medyczny. Następnie zostali poddani badaniu laryngologicznemu uszu, nosa i gardła. Były to badania bezpłatne.

Po badaniu uczniowie i chętni nauczyciele wysłuchali wykładu dotyczącego programu oraz fizjologii, patologii i higieny słuchu.

Joanna Orzechowska