Turniej Leśny Sarbia 2017

Dnia 5 października br. reprezentanci wieleńskich podstawówek wzięli udział w XVIII Turnieju Leśnym Sarbia 2017. W turnieju brały udział czteroosobowe drużyny uczniów ze szkół, z całego Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego oraz części Powiatu Pilskiego i Obornickiego. Turniej odbył się na Ścieżce Dydaktycznej „Leśnik Gospodarzem Lasu” Nadleśnictwa Sarbia.

Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych uczniowie dzielnie zmagali się z następującymi konkurencjami:
1. „LEŚNA UKŁADANKA”- rozpoznawanie owoców, szyszek, nasion, pędów, drewna drzew i krzewów.
2. „LEŚNIK ENTOMOLOG”- rozpoznawanie gatunków owadów leśnych.
3. „CHRONIMY PRZYRODĘ”- formy i sposoby ochrony przyrody.
4. „LEŚNIK MATEMATYK”- określanie objętości drewna stosowego.
5. „DARZ BÓR”- tematyka myśliwska, gwara łowiecka, gospodarka łowiecka.
6. „WIEM JAK ROŚNIE LAS!”- zasady hodowli lasu.

Uczniowie musieli wykazać się ogromną wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu leśnictwa i łowiectwa, aby udzielać odpowiedzi na pytania. Walka była zaciekła, a prezentowany przez uczniów stan wiedzy był bardzo wysoki.

W turnieju wzięły udział trzy grupy z obu szkół, które przygotowywał p. Maciej Sosnowski. Ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieleniu wystartowały dwa zespoły w składzie:
I kategoria wiekowa 7-12lat
Szymon Snella, Grzegorz Lewandowski, Julia Dmitrzuk, Zuzanna Piątek
II kategoria wiekowa i 13-15 lat.
Nikola Śliwińska, Anna Dmitrzuk, Zuzanna Fąferek i Wiktoria Róg.

Ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieleniu zespół w II kategorii wiekowej, w którego skład wchodziły:
Agata Dąbkowska, Maria Adamska, Agnieszka Stankiewicz i Zuzanna Surma.

Dzięki przygotowaniom p. Macieja Sosnowskiego grupa z SP 2 zajęła II miejsce w turnieju, zdobywając statuetkę oraz nagrody rzeczowe. Uczniowie SP 1 starszej grupy zajęli V miejsce, a młodsza grupa zajęła VII miejsce.

Agnieszka Stankiewicz