REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU
KULTUROWO-JĘZYKOWEGO
edycja IX: Australia i Austria  1. Konkurs jest IX edycją szkolnego konkursu wiedzy o kulturze, zwyczajach i życiu codziennym mieszkańców krajów anglojęzycznych oraz niemieckojęzycznych.
  2. Ta edycja ma na celu szczególne zainteresowanie uczniów Australią i Austrią - miejscami wartymi zobaczenia, słynnymi mieszkańcami, etc.
  3. Konkurs rozpoczyna się w poniedziałek 02-03-2020 i trwa przez kolejnych 6 tygodni.
  4. W każdy poniedziałek, w okresie trwania konkursu, na stronie internetowej szkoły umieszczona zostanie lista 5 pytań (3 w języku polskim i 2 w języku obcym) dotyczących Australii i Austrii (ogółem 30 pytań). (Każdy uczestnik konkursu odpowiada na 3 pytania w języku polskim oraz na 2 pytania w wybranym przez siebie języku obcym - angielskim lub niemieckim. O wybranym języku należy poinformować organizatorów podczas zapisów do konkursu).
  5. Uczestnicy konkursu udzielają odpowiedzi za pomocą formularza on-line do piątku do godziny 18.00. Odpowiedzi niepodpisane, udzielone po czasie nie będą brane pod uwagę.
  6. Wyniki poszczególnych etapów będą umieszczane na stronie internetowej szkoły. Za każdą poprawną odpowiedź przyznany zostanie 1 punkt (max 30 pkt).
  7. Po 6 tygodniach zostanie przeprowadzony test wiedzy o Australii i Austrii (max 30 pkt), skonstruowany w oparciu o informacje uzyskane w trakcie trwania konkursu. Termin testu zostanie podany na stronie internetowej szkoły.
  8. W ciągu trwania konkursu można uzyskać maksymalnie 60 punktów (30 za cotygodniowe rundy i 30 za test końcowy). Zdobywcą pierwszego miejsca zostaje uczeń z największą liczbą punktów.
  9. Konkurs skierowany jest dla uczniów klas IV-VIII.
  10. Termin rozstrzygnięcia konkursu podany zostanie na stronie internetowej szkoły.

Na zwycięzców czekają nagrody!

ORGANIZATORZY:
mgr Krystyna Kalisz
mgr Karolina Schwarz
mgr Maciej Sosnowski

Tydzień 6 - test online

Wyniki po 4 tygodniu