REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU
KULTUROWO-JĘZYKOWEGO
edycja X: Stany Zjednoczone Ameryki


1. Konkurs jest X edycją szkolnego konkursu wiedzy o kulturze, zwyczajach i życiu codziennym mieszkańców krajów anglojęzycznych / niemieckojęzycznych.
2. Ta edycja ma na celu szczególne zainteresowanie uczniów Stanami Zjednoczonymi Ameryki - miejscami wartymi zobaczenia, słynnymi mieszkańcami, etc.
3. Konkurs rozpoczyna się w poniedziałek 22-02-2021 i trwa przez kolejnych 6 tygodni.
4. W każdy poniedziałek, w okresie trwania konkursu, na platformie Microsoft Forms umieszczona zostanie lista 5 pytań (3 w języku polskim i 2 w języku obcym) dotyczących Stanów Zjednoczonych (ogółem 30 pytań). (Każdy uczestnik konkursu odpowiada na 3 pytania w języku polskim oraz na 2 pytania w wybranym przez siebie języku obcym - angielskim lub niemieckim. O wybranym języku należy poinformować organizatorów podczas zapisów do konkursu).
5. Uczestnicy konkursu udzielają odpowiedzi do piątku do godziny 18.00.
6. Za każdą poprawną odpowiedź przyznany zostanie 1 punkt (max 30 pkt).
7. Po 6 tygodniach zostanie przeprowadzony test wiedzy o Stanach Zjednoczonych Ameryki (max 30 pkt), skonstruowany w oparciu o informacje uzyskane w trakcie trwania konkursu. Termin testu zostanie podany przez organizatorów.
8. W ciągu trwania konkursu można uzyskać maksymalnie 60 punktów (30 za cotygodniowe rundy i 30 za test końcowy). Zdobywcą pierwszego miejsca zostaje uczeń z największą liczbą punktów.
9. Konkurs skierowany jest dla uczniów klas IV-VIII.

ZAPISY U P. KALISZ ORAZ P. SCHWARZ PRZEZ MICROSOFT TEAMS DO DNIA 22 LUTEGO!

Na zwycięzców czekają nagrody!

ORGANIZATORZY:
mgr Krystyna Kalisz
mgr Karolina Schwarz