Dzień Języka Ojczystego
Dyktando o Pióro Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego
w Wieleniu

1. Termin: 22 lutego 2021 r., godzina 9 00, platforma Temas.
2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV - VIII Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie sprawnej kamerki i mikrofonu.
4. Przebieg konkursu:
- uczniowie o ustalonej porze łączą się z organizatorami konkursu na platformie Teams następnie otrzymują link umożliwiający napisanie dyktanda;
- po uruchomieniu karty nauczyciel dyktuje treść dyktanda, uczniowie przy włączanej kamerce zapisują jego treść;
- treść dyktanda dostosowana została do wieku uczestników (uczniowie klas IV - V piszą krótszy tekst).
5 Nagrody:
- I miejsce - Laureat Konkursu o Pióro Dyrektora Szkoły 2021 - uczeń otrzymuje Statuetkę - Pióro Dyrektora Szkoły oraz dyplom,
- II i III miejsce - uczniowie otrzymują nagrody rzeczowe oraz dyplomy,
- wszyscy uczniowie otrzymują dyplomy oraz pamiątkowe długopisy.

6 Zgłoszenia: uczniowie zgłaszają chęć udziału poprzez platformę Teams lub dziennik Librus kierując wiadomośc do pani Magdaleny Ryżek lub pani Anety Rutkowskiej - Forma do 19 lutego 2021r.